Wtorek, 05 grudnia 2023
Imieniny: Krystyna, Sabina, Norbert
pochmurno
-4°C
Kliknij aby, przetłumaczyć stronę za pomocą Google Tłumacz

Informacje dotyczące nowego Programu FEPŻ - Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027

Ocena 0/5

FEPŻ_RP_UE_RGB-1 Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 to program współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus oferujący pomoc żywnościową w formie paczek lub posiłków dla osób najbardziej potrzebujących, a także możliwość udziału w tzw. działaniach towarzyszących.

Pomocą żywnościową w Programie mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023  poz. 901 i 1693) i których dochód nie przekracza 235% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej14, tj. 1 823,60 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1 410,00 PLN dla osoby w rodzinie.

Sposób kwalifikowania osób do uczestnictwa w Podprogramie
OPR i OPL uczestniczące w Programie współpracują z OPS w gminach w zakresie kwalifikowania odbiorców lub weryfikacji kwalifikowalności odbiorców końcowych. OPS-y wydają uprawnionym osobom skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej (załącznik nr 5) lub przekazują organizacjom listy osób zakwalifikowanych do Programu, pod warunkiem uzyskania zgody tych osób (załącznik nr 7). OPS-y we współpracy z OPR/OPL rozpowszechniają informacje o realizacji Programu wśród potencjalnych odbiorców i wskazują najbliższe miejsca lub punkty wydawania artykułów spożywczych. Załącznik nr 5 do Wytycznych stanowi wzór skierowania wraz z oświadczeniem o dochodach do otrzymania pomocy żywnościowej, przy czym OPS wypełnia część A, natomiast osoba kwalifikowana do przyznania pomocy żywnościowej wypełnia część B wyłącznie, gdy jej aktualna sytuacja życiowa i dochodowa nie jest znana OPS-wi, tj. nie dysponuje on aktualnym wywiadem środowiskowym. Oryginał skierowania przechowuje właściwa OPL, a kopie skierowań przechowuje OPS. W sytuacji, gdy OPL udziela dzieciom pomocy żywnościowej jedynie w formie posiłku, wówczas OPS przekazuje do OPL listę dzieci z rodzin uprawnionych do pomocy niezależnie od skierowania wydanego dla rodziny. OPR/OPL mogą w swoich siedzibach przyjmować oświadczenia od osób kwalifikujących się do przyznania pomocy żywnościowej korzystając z zał. nr 5 część B. Oświadczenia wraz z wypełnionym skierowaniem zał. nr 5 część A przekazywane są do właściwego OPS, który potwierdza kwalifikowalność do przyznania pomocy. Oświadczenia o dochodach zał. nr 5 część B przechowywane są we właściwym OPS. OPS na ich podstawie wystawia skierowania, których oryginały są przekazywane do OPR/OPL lub listy osób zakwalifikowanych ( załącznik 7).
OPR i OPL mogą samodzielnie kwalifikować wyłącznie osoby bezdomne do udziału w Programie na podstawie podpisanego przez osobę oświadczenia, stanowiącego załącznik nr 6 do Wytycznych. Załącznik nr 6 stosuje się wyłącznie do osób bezdomnych.
W przypadku przekazywania pomocy żywnościowej wyłącznie na podstawie otrzymanej z OPS listy osób zakwalifikowanych ( załącznik nr 7), OPR i OPL zobowiązane są posiadać podpisane przez osoby znajdujące się na tej liście oświadczenia,
W załącznikach nr 5-7 do Wytycznych zawarte są następujące dane dotyczące odbiorców końcowych
pomocy żywnościowej:
- imię i nazwisko (dotyczy również załącznika 8 do Wytycznych),
- dochód osoby/rodziny w odniesieniu do kryterium dochodowego określonego na podstawie art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej,
- liczba osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego, w tym w podziale na: płeć, wiek,
-przynależność do grupy docelowej Programu, tj. osoby z niepełnosprawnościami, osoby bezdomne, obywatele państw trzecich, osoby obcego pochodzenia i należące do mniejszości (w tym społeczności
marginalizowanych, jak Romowie), pozostałe osoby (nie dotyczy załącznika nr 6)
- powody udzielenia pomocy na podstawie art. 7 ustawy o pomocy społecznej (nie dotyczy załącznika nr 6).
Administratorem danych osobowych odbiorców końcowych Programu jest właściwy ośrodek pomocy społecznej oraz właściwa OPR i/lub OPL bezpośrednio wydająca żywność. Zgodnie z art. 13 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych (RODO) administrator danych osobowych zobowiązany jest do poinformowania osoby, której dane dotyczą o ich przetwarzaniu. W załącznikach 5-8 do Wytycznych zawarte są wzory klauzul informacyjnych dotyczących przetwarzania danych na potrzeby realizacji Programu. Klauzule zobowiązane są stosować właściwe OPR/OPL. OPS-y realizują obowiązek informacyjny zgodnie z procedurami przyjętymi w danej jednostce.

Zakładany okres realizacji dostaw artykułów spożywczych w ramach Podprogramu 2023*
1. Dla produktów: groszek z marchewką, koncentrat pomidorowy, dżem truskawkowy, makaron jajeczny świderki, mąka pszenna, kasza jęczmienna, płatki owsiane, herbatniki maślane, kawa zbożowa rozpuszczalna, mleko UHT, szynka wieprzowa mielona, szynka drobiowa, pasztet wieprzowy, szprot w oleju, cukier biały, olej rzepakowy, fasolka po bretońsku,


od 1 2. 2 0 2 3 do 0 9. 2 0 2 4


2. Dla sera podpuszczkowego dojrzewającego:


od 1 2. 2 0 2 3 do 0 5. 2 0 2 4


*ostateczne terminy rozpoczęcia realizacji dostaw poszczególnych artykułów spożywczych do magazynów beneficjentów-organizacji partnerskich będą uzależnione od terminu zawarcia przez KOWR umów z wykonawcami dostaw poszczególnych artykułów spożywczych. W uzasadnionych przypadkach termin zakończenia dostaw może zostać wydłużony, co nie wymaga zmiany Wytycznych, a wyłącznie pisemnej zgody IZ.

bezpośredni link do strony internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej dedykowanej dla Programu:

https://www.gov.pl/web/rodzina/fundusze-europejskie-na-pomoc-zywnosciowa-2021-2027

lub

 https://www.fepz.gov.pl, aby zainteresowane osoby mogły zapoznać się ze szczegółowymi informacjami na temat FEPŻ.


powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.