OPS Czarne
Powróć do: Projekty i programy

Program "Korpus Wsparcia Seniorów"

DOFINANSOWANO_ZE_ŚRODKÓW_BUDŻETU_PAŃSTWA_NAZWA_PROGRAMU_KORPUS_WSPARCIA_SENIORÓW_DOFINANSOWANIE_11_404_ZŁ_CAŁKOWITA_WARTOŚĆ_PROJEKTU_14_255_ZŁ