OPS Czarne

Ogłoszenie Warsztaty dietetyczno-żywieniowe w ramach Programu PO PŻ Podprogram 2021-16.03.2022

 

 

Zaprasza na

warsztaty dietetyczno-żywieniowe

które odbędą się w

dnia 16.03.2022r.

 

Świetlica wiejska w Wyczechach w godzinach

  • 13.00-15.00 

 

Świetlica wiejska w Krzemieniewie w godzinach

  • 15.30-17.30

 

 Celem prowadzonych warsztatów jest wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego, w tym m.in.:

  • Przekazanie wiedzy dotyczącej zasad zdrowego żywienia,

Dzięki warsztatom uczestnicy mają szansę nabyć nowe umiejętności, m.in.: znają podstawowe zasady zdrowego żywienia oraz będą potrafili przeanalizować sposób żywienia swojej rodziny (w tym zweryfikować i wyeliminować złe nawyki żywieniowe)

Uczestnikami warsztatów mogą być tylko i wyłącznie osoby zakwalifikowane do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach POPŻ tj. dla których wystawiono skierowania do otrzymania pomocy.

 

 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

Pliki do pobrania:

Warsztaty dietetyczno-żywieniowe
Format: docx, 479.57 kB