OPS Czarne
Powróć do: O nas

Sprawozdania 2022

Sprawozdania 2022

Bilans jednostki budżetowej

20230417115113905_0001 

20230417115119337_0001 

20230417142033749_0001 

Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)

20230417142317911_0001 

20230417142322915_0001 

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

20230417143305249_0001 

20230417143314321_0001